سایت تبلیغاتی میز آرایش
100,000 تومان
شماره آگهی: 1799
سایت تبلیغاتی میز آرایش
کله مانکن با کیفیت عالی

توضیحات آگهی

کله مانکن با کیفیت عالی

تعدادی کله مانکن ،بزرگ و کوچیک دارم

که به دلیل تغییر شغل

با قیمت کوچیک ۱۰۰ تومان و بزرگ ۲۰۰ تومان میفروشم